Co je Durofol

DUROFOL - fólie z neměkčeného polyvinylchloridu
 
Jedná se o rovinné plošné útvary o tloušťce zpravidla menší než 1mm. Vyrábějí se válcováním z polymeru vhodného pro výrobu fólií dalších přísad. Fólie se používají  bez podstatných změn vlastností v rozmezí teplot -5 až +40°C. Při teplotách pod 0°C materiál křehne a fólie a výrobky z nich musí být při manipulaci chráněny proti nárazu a jejich mechanickému namáhaní.
 
Vhodná pro vakuové a přetlakové tvarování technických obalů, lepení, stříhání, vysekávání, kancelářské a školní potřeby – propisovací složky, podložky do sešitů, výstražné tabulky, šablony.
 
 
Používá se na výrobu méně náročných technických výrobků, krabiček, obalů, vysekávání a stříhání výztuh pod límce košil a jiné.
 
Řadu let má své uplatnění také mezi včelaři jako tzv. strůpková fólie jako předěl mezi včelstvem a víkem úlu. Pomáhá jako ochrana úlu před prochladnutím, přebytečnému odparu vody, zabraňuje útoku včelstva na včelaře a brání případnému vykousání polystyrenového zateplení.
Nejčastěji se používá v síle 0,4mm nebo 0,5mm a v naší nabídce ji naleznete jak v rolích, tak i odmotávanou.